THƯ VIỆN GỐM SỨ   >>  BỘ SƯU TẬP GỐM SỨ   >>  ẤM TRÀ GỐM SỨ NGHỆ THUẬT

pre
nex

Một số sản phẩm ấm trà gốm sứ nghệ thuật


Ấm trà gốm sứ nghệ thuật chân cao

Ấm trà gốm sứ nghệ thuật chân cao

Ấm trà gốm sứ nghệ thuật thủ công Maku

Ấm trà gốm sứ nghệ thuật thủ công Maku

Ấm trà nghệ thuật gốm sứ cát

Ấm trà nghệ thuật gốm sứ cát

Ấm trà gốm sứ nghệ thuật

Ấm trà gốm sứ nghệ thuật

Ấm trà gốm sứ nghệ thuật gốc cây

Ấm trà gốm sứ nghệ thuật gốc cây

Bộ ấm chén trà gốm sứ nghệ thuật thân cây

Bộ ấm chén trà gốm sứ nghệ thuật thân cây

Ấm trà gốm sứ nghệ thuật hiện đại

Ấm trà gốm sứ nghệ thuật hiện đại

Ấm trà gốm sứ bạch tuộc

Ấm trà gốm sứ bạch tuộc

Ấm trà gốm sứ nghệ thuật mặt người

Ấm trà gốm sứ nghệ thuật mặt người

Ấm trà gốm sứ ngựa vằn

Ấm trà gốm sứ ngựa vằn

Ấm trà gốm sứ hiện đại

Ấm trà gốm sứ hiện đại

Ấm trà gốm sứ hoa

Ấm trà gốm sứ hoa

Ấm trà gốm sứ nghệ thuật hiện đại

Ấm trà gốm sứ nghệ thuật hiện đại

Ấm trà gốm sứ nghệ thuật

Ấm trà gốm sứ nghệ thuật

Ấm trà gốm sứ tượng mặt người

Ấm trà gốm sứ tượng mặt người

Ấm trà gốm sứ trứng cá

Ấm trà gốm sứ trứng cá

Ấm trà gốm sứ hình con cua

Ấm trà gốm sứ hình con cua

Ấm trà gốm nghệ thuật

Ấm trà gốm nghệ thuật

Ấm trà gốm sứ hình rùa

Ấm trà gốm sứ hình rùa

Ấm trà gốm sứ ốc biển

Ấm trà gốm sứ ốc biển

Ấm trà gốm sứ bí ngô

Ấm trà gốm sứ nghệ thuật sóng biển

Ấm trà gốm sứ nghệ thuật sóng biển

Ấm trà gốm sứ hình bàn làm việc

Ấm trà gốm sứ hình bàn làm việc

Gốm sứ Nhật Minh

CÙNG LOẠI