THƯ VIỆN GỐM SỨ   >>  GỐM, SỨ CHÂU Á   >>  ĐỒ GỐM HOÀNG CUNG TRUNG QUỐC

pre
nex

Một số sản phẩm gốm, sứ sử dụng trong hoàng cung Trung Quốc qua các thời kỳ


Bát sứ trạm rồng của hoàng đế giai đoạn 1875-1908

Bát sứ trạm rồng của hoàng đế giai đoạn 1875-1908

 

Bình gốm hoàng đế Càn Long

Bình gốm hoàng đế Càn Long

 

Sản phẩm gốm sứ triều đại Ming giai đoạn 1368-1644

Sản phẩm gốm sứ triều đại Ming giai đoạn 1368-1644

 

Bình gốm sứ Càn Long

Bình gốm sứ Càn Long

 

Bình sứ triều Ming giai đoạn 1368-1644

Bình sứ triều Ming giai đoạn 1368-1644

 

Bình rượu triều đại Song giai đoạn 960-1279

Bình rượu triều đại Song giai đoạn 960-1279

 

Gốm sứ Nhật Minh

 

CÙNG LOẠI