THƯ VIỆN GỐM SỨ   >>  GỐM, SỨ CHÂU Á   >>  GỐM SỨ ẤN ĐỘ

pre
nex

Một số sản phẩm gốm sứ Ấn Độ


Bình gốm Pueblo

Bình gốm Pueblo

 

Lọ gốm Al QuaUayma

Lọ gốm Al QuaUayma

 

Nồi gốm Pueblo

Nồi gốm Pueblo

 

Ấm sứ nghệ thuật

Ấm sứ nghệ thuật

 

Bình gốm nghệ thuật

Bình gốm nghệ thuật

 

Lọ, bình hoa, bát, đĩa gốm sứ truyền thống

Lọ, bình hoa, bát, đĩa gốm sứ truyền thống

 

Bình cắm hoa Navajo

Bình cắm hoa Navajo

 

Bình gốm sứ nghệ thuật

Bình gốm sứ nghệ thuật

CÙNG LOẠI