THƯ VIỆN GỐM SỨ   >>  GỐM SỨ CHÂU MỸ   >>  GỐM SỨ ARGENTINA

pre
nex

Một số sản phẩm gốm sứ Argentina


Tẩu gốm sứ

Tẩu gốm sứ

Liễn sứ men trắng

Liễn sứ men trắng

Bình gốm sứ đen trắng

Bình gốm sứ đen trắng

Ấm gốm sứ men xanh

Ấm gốm sứ men xanh

Ấm gốm sứ hình ốc

Ấm gốm sứ hình ốc

Ấm trà gốm sứ cách điệu

Ấm trà gốm sứ cách điệu

Ấm trà hiện đại

Ấm trà hiện đại

Ấm trà gốm sứ vuông đỏ

Ấm trà gốm sứ vuông đỏ

Ấm gốm sứ bướm

Ấm gốm sứ bướm

Ấm gốm sứ hoa văn

Ấm gốm sứ hoa văn

Ấm gốm sứ lửa

Ấm gốm sứ lửa

Ấm trà hiện đại

Ấm trà hiện đại

 

Gốm sứ Nhật Minh

CÙNG LOẠI