THƯ VIỆN GỐM SỨ   >>  GỐM SỨ CHÂU ÚC   >>  GỐM SỨ AUSTRALIA

pre
nex

Một số sản phẩm gốm sứ xứ sở chuột túi


Lọ hoa sứ Malcom Greenwoood

Lọ hoa sứ Malcom Greenwoood

 

Bộ ấm chén Guy Boyd

Bộ ấm chén Guy Boyd

 

Bộ bát nghệ thuật Phil Elson

Bộ bát nghệ thuật Phil Elson

Lọ gốm Rod Fedler

Lọ gốm Rod Fedler

 

Ấm trà Bendigo

Ấm trà Bendigo

 

Cốc gốm kiểu

Cốc gốm kiểu

 

Bình hoa men sứ

Bình hoa men sứ

 

Gốm sứ nghệ thuật Harvey 1928

 

Gốm sứ nghệ thuật Harvey 1928

 

Lọ cắm hoa men sứ Maguerite Mahood

Lọ cắm hoa men sứ Maguerite Mahood

Gốm Guy Boyd 1950

Gốm Guy Boyd 1950

 

                                                                                                                                                             Gốm sứ Nhật Minh

 

CÙNG LOẠI