THƯ VIỆN GỐM SỨ   >>  GỐM SỨ CHÂU ÂU   >>  GỐM SỨ BỒ ĐÀO NHA

pre
nex

Một số sản phẩm gốm sứ Bồ Đào Nha


Đĩa gốm trang trí

Đĩa gốm trang trí

 

Ấm trà men xanh

Ấm trà men xanh

 

Khay gốm đựng hoa quả trang trí

Khay gốm đựng hoa quả trang trí

Đĩa sứ đựng hoa quả

Đĩa sứ đựng hoa quả

Tách men sứ đựng đường

Tách men sứ đựng đường

Đĩa, liễn sứ trang trí

Đĩa, liễn sứ trang trí

Bộ tách trà nghệ thuật

Bộ tách trà nghệ thuật

Đĩa tách men sứ hoa văn

Đĩa tách men sứ hoa văn

Cốc sứ nghệ thuật

Cốc sứ nghệ thuật

 

Gốm sứ Nhật Minh

CÙNG LOẠI