THƯ VIỆN GỐM SỨ   >>  GỐM SỨ CHÂU MỸ   >>  GỐM SỨ BOLIVIA

pre
nex

Một số sản phẩm gốm sứ Bolivia


Bình gốm sứ nắp đậy

Bình gốm sứ nắp đậy

Lọ hoa gốm sứ

Lọ hoa gốm sứ

Bộ đĩa gốm sứ hoa văn trang trí

Bộ đĩa gốm sứ hoa văn trang trí

Đĩa, tách gốm sứ

Đĩa, tách gốm sứ

Bình trà gốm sứ lớn

Bình trà gốm sứ lớn

Bộ ấm trà gốm sứ in hoa

Bộ ấm trà gốm sứ in hoa

Bộ ấm chén gốm sứ cao men trắng in hoa

Bộ ấm chén gốm sứ cao men trắng in hoa

Bộ ấm, cốc trà gốm sứ

Bộ ấm, cốc trà gốm sứ

Bộ ấm chén gốm sứ cao chỉ vàng

Bộ ấm chén gốm sứ cao chỉ vàng

Bộ ấm, chén, cốc gốm sứ men trắng

Bộ ấm, chén, cốc gốm sứ men trắng

Bộ ấm chén gốm sứ in lá cây

Bộ ấm chén gốm sứ in lá cây

Bộ ấm chén gốm sứ in hình động vật

Bộ ấm chén gốm sứ in hình động vật

Bộ ấm chén gốm sứ vàng in hình động vật

Bộ ấm chén gốm sứ vàng in hình động vật

Bộ ấm chén gốm sứ in hoa

Bộ ấm chén gốm sứ in hoa

Bộ ấm chén gốm sứ hình chim bồ câu

Bộ ấm chén gốm sứ hình chim bồ câu

Ấm trà gốm sứ men hoa

Ấm trà gốm sứ men hoa

Ấm trà gốm sứ in hình người

Ấm trà gốm sứ in hình người

Lọ hoa gốm sứ trang trí

Lọ hoa gốm sứ trang trí

Bình gốm sứ trang trí nghệ thuật

Bình gốm sứ trang trí nghệ thuật

Ấm trà gốm sứ nghệ thuật

Ấm trà gốm sứ nghệ thuật

Tách uống trà gốm sứ hoa trang trí

Tách uống trà gốm sứ hoa trang trí

Bình trà gốm sứ hoa văn nổi

Bình trà gốm sứ hoa văn nổi

Cốc gốm sứ nghệ thuật

Cốc gốm sứ nghệ thuật

Ấm trà gốm sứ

Ấm trà gốm sứ

Sản phẩm gốm sứ nghệ thuật

Sản phẩm gốm sứ nghệ thuật

Bình gốm sứ nghệ thuật

Bình gốm sứ nghệ thuật

 

Gốm sứ Nhật Minh

 

CÙNG LOẠI