THƯ VIỆN GỐM SỨ   >>  GỐM, SỨ CHÂU Á   >>  GỐM SỨ BRU NÂY

pre
nex

Một số sản phẩm gốm sứ Bru nây


Bát gốm sứ men trộn

Bát gốm sứ men trộn

Bát gốm sứ Hồi giáo

Bát gốm sứ Hồi giáo

Bình gốm sứ trang trí

Bình gốm sứ trang trí

Bình gốm sứ hoa văn nổi

Bình gốm sứ hoa văn nổi

Trống gốm sứ

Trống gốm sứ

Bình gốm sứ men xanh

Bình gốm sứ men xanh

Bộ ấm chén gốm sứ

Bộ ấm chén gốm sứ

Bình pha trà gốm sứ đầu rồng

Bình pha trà gốm sứ đầu rồng

Lọ hoa gốm sứ cao cổ

Lọ hoa gốm sứ cao cổ

 

Gốm sứ Nhật Minh

CÙNG LOẠI