THƯ VIỆN GỐM SỨ   >>  GỐM SỨ CHÂU MỸ   >>  GỐM SỨ COSTA RICA

pre
nex

Một số sản phẩm gốm sứ Costa Rica


Sản phẩm gốm sứ trang trí cổ

Sản phẩm gốm sứ trang trí cổ

Gốm sứ trang trí

Gốm sứ trang trí

Bình gốm cổ

Bình gốm cổ

Bình gốm sứ hoa văn cá

Bình gốm sứ hoa văn cá

Đĩa gốm sứ

Đĩa gốm sứ

Lọ hoa gốm sứ truyền thống

Lọ hoa gốm sứ truyền thống

Cốc gốm sứ cổ

Cốc gốm sứ cổ

Bộ ấm chén gốm sứ hoa văn

Bộ ấm chén gốm sứ hoa văn

Ấm trà gốm sứ hoa

Ấm trà gốm sứ hoa

Ấm trà gốm sứ men xanh

Ấm trà gốm sứ men xanh

Bình gốm hoa văn truyền thống

Bình gốm hoa văn truyền thống

Sản phẩm gốm trang trí

Sản phẩm gốm trang trí

Đĩa gốm sứ cách điệu

Đĩa gốm sứ cách điệu

Đĩa gốm sứ trang trí vẽ thủ công

Đĩa gốm sứ trang trí vẽ thủ công

Đĩa gốm sứ hiện đại

Đĩa gốm sứ hiện đại

Đĩa gốm sứ hoa văn nổi

Đĩa gốm sứ hoa văn nổi

 

Gốm sứ Nhật Minh

CÙNG LOẠI