THƯ VIỆN GỐM SỨ   >>  GỐM SỨ CHÂU MỸ   >>  GỐM SỨ CU BA

pre
nex

Một số sản phẩm gốm sứ Cu ba


Đồ gốm sứ trang trí

Đồ gốm sứ trang trí

Bình gốm cổ

Bình gốm cổ

Cốc gốm sứ vân hoa nổi

Cốc gốm sứ vân hoa nổi

Ấm gốm sứ nghệ thuật

Ấm gốm sứ nghệ thuật

Bình gốm sứ men bóng

Bình gốm sứ men bóng

Đồng hồ gốm sứ

Đồng hồ gốm sứ

Bộ ấm chén gốm sứ bọ cạp

Bộ ấm chén gốm sứ bọ cạp

Bộ ấm chén gốm sứ thỏ

Bộ ấm chén gốm sứ thỏ

Bộ ấm chén gốm sứ caro xanh

Bộ ấm chén gốm sứ caro xanh

Ấm trà gốm sứ đỏ

Ấm trà gốm sứ đỏ

Bộ ấm chén gốm sứ bướm xanh

Bộ ấm chén gốm sứ bướm xanh

Bộ ấm chén gốm sứ hoa hồng vàng

Bộ ấm chén gốm sứ hoa hồng vàng

Bộ ấm chén gốm sứ men vàng hoa trang trí

Bộ ấm chén gốm sứ men vàng hoa trang trí

Ấm gốm sứ nghệ thuật

Ấm gốm sứ nghệ thuật

Ấm chén gốm sứ hoa nổi

Ấm chén gốm sứ hoa nổi

Ấm chén gốm sứ cao cổ

Ấm chén gốm sứ cao cổ

Ấm trà gốm sứ nâu đất

Ấm trà gốm sứ nâu đất

Ấm trà gốm sứ nghệ thuật

Ấm trà gốm sứ nghệ thuật

Ấm trà gốm sứ lớn

Ấm trà gốm sứ lớn

 

 

Gốm sứ Nhật Minh

 

CÙNG LOẠI