THƯ VIỆN GỐM SỨ   >>  GỐM SỨ CHÂU ÂU   >>  GỐM SỨ ĐỨC

pre
nex

Một số sản phẩm gốm sứ Đức


Bình, lọ, cốc gốm Tây Đức

Bình, lọ, cốc gốm Tây Đức

Ấm trà men sứ

Ấm trà men sứ

Gốm trang trí Enno Jakel

Gốm trang trí Enno Jakel

Đĩa gốm đựng nến trang trí nội thất

Đĩa gốm đựng nến trang trí nội thất

Ấm pha trà nghệ thuật

Ấm pha trà nghệ thuật

Cốc tách uống trà đôi

Cốc tách uống trà đôi

Ấm pha trà  bằng gốm nghệ thuật

Ấm pha trà  bằng gốm nghệ thuật

Bộ ấm chén tráng men sứ Eschenbach

Bộ ấm chén tráng men sứ Eschenbach

Gốm sứ nghệ thuật trang trí

Gốm sứ nghệ thuật trang trí

Lọ hoa, đĩa, bát sứ nghệ thuật

Lọ hoa, đĩa, bát sứ nghệ thuật

Lọ hoa gốm nghệ thuật Tina Vlassopulus

Lọ hoa gốm nghệ thuật Tina Vlassopulus

Gốm sứ Nhật Minh

 

 

CÙNG LOẠI