THƯ VIỆN GỐM SỨ   >>  GỐM SỨ CHÂU MỸ   >>  GỐM SỨ ECUADOR

pre
nex

Một số sản phẩm gốm sứ Ecuador


Bình gốm sứ bí đỏ

Bình gốm sứ bí đỏ

Bát gốm sứ cổ

Bát gốm sứ cổ

Bình gốm sứ cổ

Bình gốm sứ cổ

Bộ ấm chén gốm sứ truyền thống

Bộ ấm chén gốm sứ truyền thống

Bát gốm sứ trang trí

Bát gốm sứ trang trí

Bình gốm sứ men đen

Bình gốm sứ men đen

Bình gốm sứ hiện đại

Bình gốm sứ hiện đại

Đĩa gốm sứ hoa văn vẽ thủ công

Đĩa gốm sứ hoa văn vẽ thủ công

Ấm trà gốm sứ nghệ thuật

Ấm trà gốm sứ nghệ thuật

Ấm trà gốm sứ nghệ thuật

Ấm trà gốm sứ nghệ thuật

Ấm gốm sứ men hồng

Ấm gốm sứ men hồng

Ấm gốm sứ vẽ thủ công

Ấm gốm sứ vẽ thủ công

Sản phẩm gốm sứ trang trí

Sản phẩm gốm sứ trang trí

Ấm gốm sứ hoa văn thủ công

Ấm gốm sứ hoa văn thủ công

Ấm trà gốm sứ in ảnh

Ấm trà gốm sứ in ảnh

Ấm trà gốm sứ hoa văn trang trí mạ vàng

Ấm trà gốm sứ hoa văn trang trí mạ vàng

Ấm trà gốm sứ cao

Ấm trà gốm sứ cao

Ấm trà gốm sứ dây nho nổi

Ấm trà gốm sứ dây nho nổi

Ấm trà gốm sứ men trắng

Ấm trà gốm sứ men trắng

Ấm trà gốm sứ vẽ hoa thủ công

Ấm trà gốm sứ vẽ hoa thủ công

Ấm trà gốm sứ nghệ thuật

Ấm trà gốm sứ nghệ thuật

Ấm trà gốm sứ nghệ thuật

Ấm trà gốm sứ nghệ thuật

Ấm trà gốm sứ nghệ thuật

Ấm trà gốm sứ nghệ thuật

Ấm trà gốm sứ chùm nho

Ấm trà gốm sứ chùm nho

Gốm sứ Nhật Minh

CÙNG LOẠI