THƯ VIỆN GỐM SỨ   >>  GỐM SỨ CHÂU MỸ   >>  GỐM SỨ HONDURAS

pre
nex

Một số sản phẩm gốm sứ Honduras


Bình gốm sứ truyền thống

Bình gốm sứ truyền thống

Bình gốm cổ

Bình gốm cổ

Bộ ấm chén gốm sứ in hoa

Bộ ấm chén gốm sứ in hoa

Tách gốm sứ in hoa

Tách gốm sứ in hoa

Bộ gốm sứ men trắng ca rô

Bộ gốm sứ men trắng ca rô

Bộ ấm chén in hoa văn lưới

Bộ ấm chén in hoa văn lưới

Bộ ấm chén gốm sứ hiện đại

Bộ ấm chén gốm sứ hiện đại

Ấm trà gốm sứ trang trí

Ấm trà gốm sứ trang trí

Ấm trà gốm sứ cổ

Ấm trà gốm sứ cổ

Ấm trà gốm sứ nghệ thuật

Ấm trà gốm sứ nghệ thuật

Ấm trà gốm sứ in hoa

Ấm trà gốm sứ in hoa

Ấm gốm sứ thủ công

Ấm gốm sứ thủ công

Ấm trà gốm sứ hiện đại

Ấm trà gốm sứ hiện đại

Ấm trà gốm sứ nghệ thuật

Ấm trà gốm sứ nghệ thuật

Ấm trà gốm sứ nghệ thuật

Ấm trà gốm sứ nghệ thuật

Ấm gốm sứ nghệ thuật

Ấm gốm sứ nghệ thuật

Ấm trà gốm sứ nghệ thuật

Ấm trà gốm sứ nghệ thuật

Gốm sứ Nhật Minh

CÙNG LOẠI