THƯ VIỆN GỐM SỨ   >>  GỐM, SỨ CHÂU Á   >>  GỐM SỨ INDONESIA

pre
nex

Một số sản phẩm gốm sứ Indonesia


Cốc sứ Hoàng gia

Cốc sứ Hoàng gia

Ấm trà men sứ in hoa hồng

Ấm trà men sứ in hoa hồng

Cốc sứ men trắng in hoa hồng

Cốc sứ men trắng in hoa hồng

Cốc sứ Hoàng gia

Cốc sứ Hoàng gia

Cốc sứ men hoa hồng - cốc sứ bát tràng

Cốc sứ men hoa hồng

Ấm chén cốc sứ - ấm chén bát tràng

Ấm chén cốc sứ

Cốc sứ men hoa

Cốc sứ men hoa

Cốc sứ hoa

Cốc sứ hoa

Cốc sứ hoàng gia

Cốc sứ hoàng gia

Cốc sứ vẽ chim công -in chữ lên gốm sứ

Cốc sứ vẽ chim công

Cốc sứ cách điệu - cốc sứ bát tràng

Cốc sứ cách điệu

Cốc sứ hoa hồng

Cốc sứ hoa hồng

Cốc sứ cách điệu

Cốc sứ cách điệu

Cốc sứ uống trà Hoàng gia

Cốc sứ uống trà Hoàng gia

Cốc sứ, đĩa sứ uống trà men trắng

Cốc sứ, đĩa sứ uống trà men trắng

 

Gốm sứ Nhật Minh

CÙNG LOẠI