THƯ VIỆN GỐM SỨ   >>  GỐM SỨ CHÂU ÂU   >>  GỐM SỨ ITALIA

pre
nex

Một số sản phẩm gốm sứ đặc trưng Italia


Bình gốm sơn tay

Bình gốm sơn tay

Đĩa in trang trí

Đĩa in trang trí

Bát gốm nghệ thuật

Bát gốm nghệ thuật

Đĩa gốm đựng hoa quả

Đĩa gốm đựng hoa quả


Cốc gốm hiện đại

Cốc gốm hiện đại

Bình gốm hoa quả đắp nổi

Bình gốm hoa quả đắp nổi

Cốc gốm đựng đường

Cốc gốm đựng đường

Bình gốm Florentia

Bình gốm Florentia

Đĩa gốm Derula

Đĩa gốm Derula

Ấm trà Deruta

Ấm trà Deruta

Bộ chén, tách uống trà vẽ thủ công

Bộ chén, tách uống trà vẽ thủ công

Bình gốm vẽ tay

Bình gốm vẽ tay

 

Gốm sứ Nhật Minh

 

 

 

 

CÙNG LOẠI