THƯ VIỆN GỐM SỨ   >>  GỐM SỨ CHÂU PHI   >>  GỐM SỨ KENYA

pre
nex

Một số sản phẩm gốm sứ Kenya


Bình gốm miệng loe

Bình gốm miệng loe

Bình gốm nghệ thuật trang trí

Bình gốm nghệ thuật trang trí

Cốc, đĩa gốm sứ vân gỗ

Cốc, đĩa gốm sứ vân gỗ

Bình gốm nghệ thuật

Bình gốm nghệ thuật

Đĩa gốm nghệ thuật

Đĩa gốm nghệ thuật

Âu gốm sứ trang trí

Âu gốm sứ trang trí

Cốc gốm sứ hiện đại

Cốc gốm sứ hiện đại

Bình gốm sứ xanh lá

Bình gốm sứ xanh lá

Bình hoa gốm sứ men trắng nổi

Bình hoa gốm sứ men trắng nổi

Bộ ấm trà gốm sứ in hoa

Bộ ấm trà gốm sứ in hoa

Âu gốm sứ đựng đường nghệ thuật

Âu gốm sứ đựng đường nghệ thuật

Tách chén trà gốm sứ nghệ thuật

Tách chén trà gốm sứ nghệ thuật

Tách trà gốm sứ nghệ thuật

Tách trà gốm sứ nghệ thuật

Ấm trà gốm sứ hoa nổi

Ấm trà gốm sứ hoa nổi

Ấm trà gốm sứ nghệ thuật

Ấm trà gốm sứ nghệ thuật

 

Gốm sứ Nhật Minh

CÙNG LOẠI