THƯ VIỆN GỐM SỨ   >>  GỐM SỨ CHÂU MỸ   >>  GỐM SỨ MEXICO

pre
nex

Một số sản phẩm gốm sứ đặc trưng của Mexico


Bình gốm hoa văn cổ

Bình gốm hoa văn cổ

Chén uống trà hoa văn trang trí

Chén uống trà hoa văn trang trí

Gốm trang trí

Gốm trang trí

 

Nồi gốm nâu

Nồi gốm nâu

Bát gốm trang trí

Bát gốm trang trí

Bình gốm sơn trang trí

Bình gốm sơn trang trí

Bình gốm nghệ thuật

Bình gốm nghệ thuật

Cốc, bình gốm hoa văn

Cốc, bình gốm hoa văn

Ấm trà cổ

Ấm trà cổ

Bát men sứ đựng hoa quả

Bát men sứ đựng hoa quả

 

Gốm sứ Nhật Minh

 

CÙNG LOẠI