THƯ VIỆN GỐM SỨ   >>  GỐM SỨ CHÂU ÚC   >>  GỐM SỨ NEW ZEALAND

pre
nex

Một số sản phẩm gốm sứ đặc trưng đến từ New Zealand


Ấm pha trà Milton

Ấm pha trà Milton

 

Lọ hoa gốm Stuward Nafrey

Lọ hoa gốm Stuward Nafrey

Bát men đỏ Peter Collis

Bát men đỏ Peter Collis

 

Bộ cốc sứ Seakins

Bộ cốc sứ Seakins

 

Bình gốm Titan

Bình gốm Titan

 

Gốm sứ trang trí Mabourought

 

Gốm sứ trang trí Mabourought

 

Cốc, tách sứ men nghệ thuật Titan

Cốc, tách sứ men nghệ thuật Titan

Gốm hiện đại trang trí

Gốm hiện đại trang trí

 

Bình gốm nghệ thuật

Bình gốm nghệ thuật

 


                                                                                                                                                            Gốm sứ Nhật Minh

CÙNG LOẠI