THƯ VIỆN GỐM SỨ   >>  GỐM SỨ CHÂU ÂU   >>  GỐM SỨ NGA

pre
nex

Một số sản phẩm gốm, sứ Nga


Đĩa, cốc sứ

Đĩa, cốc sứ

Liễn sứ

Liễn sứ

Đĩa sứ trang trí

Đĩa sứ trang trí

Bình rượu men sứ hình cá

Bình rượu men sứ hình cá

Đĩa, cốc sứ hình lồng chim

Đĩa, cốc sứ hình lồng chim

Đĩa, cốc sứ

Đĩa, cốc sứ

Ấm chén, đồng hồ sứ

Ấm chén, đồng hồ sứ

Cốc, đĩa tách men sứ

Cốc, đĩa tách men sứ

Ấm sứ hoàng gia

Ấm sứ hoàng gia

Liễn sứ Saint Peterburg

Liễn sứ Saint Peterburg

Bát men sứ trang trí

Bát men sứ trang trí

Bình sứ trang trí

Bình sứ trang trí

 

Gốm sứ Nhật Minh

CÙNG LOẠI