THƯ VIỆN GỐM SỨ   >>  BỘ SƯU TẬP GỐM SỨ   >>  GỐM SỨ NGHỆ THUẬT ĐƯƠNG ĐẠI

pre
nex

Một số tác phẩm gốm sứ nghệ thuật đương đại thế giới


Gốm sứ của Fukumi Sueharu - Nhật Bản

Gốm sứ của Fukumi Sueharu - Nhật Bản

 

Tác phẩm gốm sứ nghệ thuật của Jennifer McCurdy - Mỹ

Tác phẩm gốm sứ nghệ thuật của Jennifer McCurdy - Mỹ

 

Tác phẩm gốm sứ nghệ thuật của Xing Liangkun - Trung Quốc

Tác phẩm gốm sứ nghệ thuật của Xing Liangkun - Trung Quốc

 

Tác phẩm gốm sứ nghệ thuật của John Evan

Tác phẩm gốm sứ nghệ thuật của John Evan

 

Tác phẩm gốm nghệ thuật của Rita Ternes - Đức

Tác phẩm gốm nghệ thuật của Rita Ternes - Đức

 


Gốm sứ Nhật Minh

CÙNG LOẠI