THƯ VIỆN GỐM SỨ   >>  GỐM, SỨ CHÂU Á   >>  GỐM SỨ NHẬT BẢN

pre
nex

Một số sản phẩm gốm sứ mang phong cách đặc trưng của Nhật Bản


Sản phẩm gốm sứ Kanai, Nhật Bản 2008

Sản phẩm gốm sứ Kanai, Nhật Bản 2008

Sản phẩm gốm sứ nghệ thuật Kato Sabusha, Nhật Bản

Sản phẩm gốm sứ nghệ thuật Kato Sabusha, Nhật Bản

 

Sản phẩm gốm sứ truyền thống Kenkichi Tomimoto

Sản phẩm gốm sứ truyền thống Kenkichi Tomimoto

 

Tác phẩm gốm sứ nghệ thuật hiện đại Narumi Nakashima

Tác phẩm gốm sứ nghệ thuật hiện đại Narumi Nakashima

 

Sản phẩm gốm sứ nghệ thuật Nhật Bản thế kỷ 20

Sản phẩm gốm sứ nghệ thuật Nhật Bản thế kỷ 20

 

Nghệ thuật gốm sứ Samurai

Nghệ thuật gốm sứ Samurai

 

Sản phẩm gốm sứ Tako Takuro

Sản phẩm gốm sứ Tako Takuro

 

Gốm sứ Nhật Minh

CÙNG LOẠI