THƯ VIỆN GỐM SỨ   >>  GỐM SỨ CHÂU MỸ   >>  GỐM SỨ PERU

pre
nex

Một số sản phẩm gốm sứ Peru


Bình gốm sứ truyền thống trang trí

Bình gốm sứ truyền thống trang trí

Bình gốm sứ truyền thống

Bình gốm sứ truyền thống

Lọ hoa gốm sứ

Lọ hoa gốm sứ

Bình gốm sứ cao cổ

Bình gốm sứ cao cổ

Sản phẩm gốm sứ trang trí

Sản phẩm gốm sứ trang trí

Bình gốm cổ

Bình gốm cổ

Bộ ấm chén gốm sứ hoa văn nổi

Bộ ấm chén gốm sứ hoa văn nổi

Ấm trà gốm sứ hoa văn trang trí

Ấm trà gốm sứ hoa văn trang trí

Ấm trà gốm sứ nghệ thuật

Ấm trà gốm sứ nghệ thuật

Ấm trà gốm sứ nghệ thuật

Ấm trà gốm sứ nghệ thuật

Ấm chén gốm sứ Ebony

Ấm chén gốm sứ Ebony

Bộ ấm chén gốm sứ chim công

Bộ ấm chén gốm sứ chim công

Bộ ấm chén gốm sứ hoa văn trang trí

Bộ ấm chén gốm sứ hoa văn trang trí

Tách trà gốm sứ hoa văn nâu

Tách trà gốm sứ hoa văn nâu

Ấm trà gốm sứ hoa hồng

Ấm trà gốm sứ hoa hồng

Bộ ấm chén gốm sứ chỉ vàng

Bộ ấm chén gốm sứ chỉ vàng

Bộ ấm chén gốm sứ in hình hoạt hình

Bộ ấm chén gốm sứ in hình hoạt hình

 

Gốm sứ Nhật Minh

CÙNG LOẠI