THƯ VIỆN GỐM SỨ   >>  GỐM SỨ CHÂU ÂU   >>  GỐM SỨ PHÁP

pre
nex

Một số sản phẩm gốm sứ mang phong cách Pháp


Gốm sứ nghệ thuật

Gốm sứ nghệ thuật

 

Bình hoa trang trí nghệ thuật hoàng gia

 

Bình hoa trang trí nghệ thuật hoàng gia

 

Cốc Hoàng gia Pháp

Cốc Hoàng gia Pháp

 

Lọ hoa nghệ thuật

Lọ hoa nghệ thuật

 

Đĩa gốm sứ nghệ thuật

 

Đĩa gốm sứ nghệ thuật

 

Ấm sứ pha trà nghệ thuật

 

Ấm sứ pha trà nghệ thuật

 

Bộ chén trà nghệ thuật Hoàng gia

Bộ chén trà nghệ thuật Hoàng gia

 

Gốc gốm sứ Hoàng gia

 

Gốc gốm sứ Hoàng gia

 

Bình gốm nghệ thuật

 

Bình gốm nghệ thuật

 

Gốm sứ trang trí nghệ thuật Hoàng gia

Gốm sứ trang trí nghệ thuật Hoàng gia

 

Lọ hoa - gốm sứ bát tràng

Lọ hoa

 

Bình gốm nghệ thuật

Bình gốm nghệ thuật

CÙNG LOẠI