THƯ VIỆN GỐM SỨ   >>  GỐM, SỨ CHÂU Á   >>  GỐM SỨ PHILIPINE

pre
nex

Một số sản phẩm gốm sứ Philipine


Bình gốm sứ đắp nổi

Bình gốm sứ đắp nổi

Đĩa gốm sứ trang trí

Đĩa gốm sứ trang trí

Âu gốm sứ truyền thống

Âu gốm sứ truyền thống

Bình gốm sứ đắp hoa văn nổi

Bình gốm sứ đắp hoa văn nổi

Bình gốm sứ cao cổ

Bình gốm sứ cao cổ

Sản phẩm gốm sứ trang trí

Sản phẩm gốm sứ trang trí

Bình gốm sứ trang trí

Bình gốm sứ trang trí

Bát gốm sứ men pha

Bát gốm sứ men pha

Lọ hoa gốm sứ men rạn

Lọ hoa gốm sứ men rạn

Ấm trà gốm sứ nâu đất

Ấm trà gốm sứ nâu đất

Ấm trà gốm sứ cách điệu

Ấm trà gốm sứ cách điệu

Ấm trà gốm sứ nâu đất

Ấm trà gốm sứ nâu đất

Bộ ấm, cốc trà gốm sứ cách điệu

Bộ ấm, cốc trà gốm sứ cách điệu

 

Gốm sứ Nhật Minh

 

CÙNG LOẠI