THƯ VIỆN GỐM SỨ   >>  GỐM SỨ CHÂU PHI   >>  GỐM SỨ SUDAN

pre
nex

Một số sản phẩm gốm sứ Sudan


Cốc gốm sứ cổ

Cốc gốm sứ cổ

Bình gốm sứ trái tim

Bình gốm sứ trái tim

Bình gốm cổ

Bình gốm cổ

Đĩa gốm sứ trang trí

Đĩa gốm sứ trang trí

Bình gốm cổ

Bình gốm cổ

Sản phẩm gốm sứ cổ

Sản phẩm gốm sứ cổ

Ấm gốm sứ cổ

Ấm gốm sứ cổ

Bình gốm, lọ hoa gốm cổ

Bình gốm, lọ hoa gốm cổ

Bình gốm cổ

Bình gốm cổ

Ấm trà gốm sứ hiện đại

Ấm trà gốm sứ hiện đại

Ấm trà gốm sứ vàng

Ấm trà gốm sứ vàng

Ấm trà gốm sứ xanh nhạt

Ấm trà gốm sứ xanh nhạt

Ấm trà gốm sứ vân xanh

Ấm trà gốm sứ vân xanh

Ấm trà gốm sứ tím vân nổi

Ấm trà gốm sứ tím vân nổi

Ấm gốm sứ hiện đại

Ấm gốm sứ hiện đại

 

Gốm sứ Nhật Minh

CÙNG LOẠI