THƯ VIỆN GỐM SỨ   >>  GỐM SỨ CHÂU PHI   >>  GỐM SỨ TUSINIA

pre
nex

Một số sản phẩm gốm sứ Tusinia


Đĩa gốm sứ có nắp đậy

Đĩa gốm sứ có nắp đậy

Đĩa gốm sứ vẽ thủ công

Đĩa gốm sứ vẽ thủ công

Cốc tách gốm sứ hồng

Cốc tách gốm sứ hồng

Đĩa gốm sứ có nắp đậy

Đĩa gốm sứ có nắp đậy

Ấm trà gốm sứ xanh vẽ cá

Ấm trà gốm sứ xanh vẽ cá

Bát gốm sứ

Bát gốm sứ

Bát gốm sứ truyền thống

Bát gốm sứ truyền thống

Bát gốm sứ vẽ hoa văn thủ công

Bát gốm sứ vẽ hoa văn thủ công

Bộ ấm chén gốm sứ hiện đại

Bộ ấm chén gốm sứ hiện đại

Bộ ấm chén gốm sứ nhỏ

Bộ ấm chén gốm sứ nhỏ

Bộ ấm chén gốm sứ men trắng

Bộ ấm chén gốm sứ men trắng

Bộ ấm chén gốm sứ men trắng cách điệu

Bộ ấm chén gốm sứ men trắng cách điệu

Ấm chén gốm sứ chấm bi

Ấm chén gốm sứ chấm bi

Ấm chén gốm sứ men xanh ngọc

Ấm chén gốm sứ men xanh ngọc

Ấm chén gốm sứ men xanh

Ấm chén gốm sứ men xanh

Ấm chén gốm sứ vàng

Ấm chén gốm sứ vàng

Ấm chén gốm sứ hoa văn trang trí chuỗi

Ấm chén gốm sứ hoa văn trang trí chuỗi

Cốc gốm sứ chân cao

Cốc gốm sứ chân cao

Bộ ấm chén gốm sứ xanh sao

Bộ ấm chén gốm sứ xanh sao

Gốm sứ Nhật Minh

 

 

CÙNG LOẠI