THƯ VIỆN GỐM SỨ   >>  GỐM SỨ CHÂU MỸ   >>  GỐM SỨ URUGUAY

pre
nex

Một số sản phẩm gốm sứ Uruguay


Bình gốm sứ men trắng đắp nổi

Bình gốm sứ men trắng đắp nổi

Bình gốm sứ men chảy

Bình gốm sứ men chảy

Đĩa gốm sứ hoa văn trang trí

Đĩa gốm sứ hoa văn trang trí

Sản phẩm gốm sứ nghệ thuật trang trí

Sản phẩm gốm sứ nghệ thuật trang trí

Cốc gốm sứ nghệ thuật

Cốc gốm sứ nghệ thuật

Đĩa gốm sứ trang trí hiện đại

Đĩa gốm sứ trang trí hiện đại

Ấm gốm sứ nghệ thuật

Ấm gốm sứ nghệ thuật

Bát sứ in hoa

Bát sứ in hoa

Bình gốm sứ nghệ thuật

Bình gốm sứ nghệ thuật

Bình gốm sứ trang trí nghệ thuật

Bình gốm sứ trang trí nghệ thuật

Bình gốm sứ thế kỷ 18

Bình gốm sứ thế kỷ 18

Bát gốm sứ men chảy

Bát gốm sứ men chảy

Bộ ấm chén gốm sứ hoa quả nổi

Bộ ấm chén gốm sứ hoa quả nổi

Ấm trà gốm sứ men hoa

Ấm trà gốm sứ men hoa

Ấm gốm sứ men vàng in hoa

Ấm gốm sứ men vàng in hoa

Bình gốm sứ vẽ nghệ thuât

Bình gốm sứ vẽ nghệ thuât

Bình gốm sứ men hoa xanh

Bình gốm sứ men hoa xanh

Bình gốm sứ nghệ thuật

Bình gốm sứ nghệ thuật

Ấm chén gốm sứ in hoa

Ấm chén gốm sứ in hoa

Ấm  gốm sứ hoa nổi

Ấm  gốm sứ hoa nổi

Bộ ấm chén gốm sứ men hồng

Bộ ấm chén gốm sứ men hồng

Cốc tách gốm sứ hiện đại

Cốc tách gốm sứ hiện đại

Ấm trà gốm sứ vẽ thủ công

Ấm trà gốm sứ vẽ thủ công

Gốm sứ Nhật Minh

CÙNG LOẠI