THƯ VIỆN GỐM SỨ   >>  GỐM, SỨ CHÂU Á   >>  GỐM SỨ UZBEKISTAN

pre
nex

Một số sản phẩm gốm sứ Uzbekistan


Ấm gốm sứ hoa văn trang trí

Ấm gốm sứ hoa văn trang trí

Bát gốm sứ xanh

Bát gốm sứ xanh

Đĩa gốm sứ trang trí

Đĩa gốm sứ trang trí

Bộ ấm chén gốm sứ

Bộ ấm chén gốm sứ

Ấm chén gốm sứ truyền thống

Ấm chén gốm sứ truyền thống

Bát gốm sứ cổ Burhara

Bát gốm sứ cổ Burhara

Bộ ấm chén gốm sứ

Bộ ấm chén gốm sứ

Bộ ấm chén gốm sứ

Bộ ấm chén gốm sứ

Bộ ấm chén gốm sứ chim công

Bộ ấm chén gốm sứ chim công

Bộ ấm chén kẻ ca rô

Bộ ấm chén kẻ ca rô

Bộ ấm chén hoa văn trang trí

Bộ ấm chén hoa văn trang trí

Bộ ấm chén cá vàng

Bộ ấm chén cá vàng

Đĩa gốm sứ

Đĩa gốm sứ

 

Gốm sứ Nhật Minh

CÙNG LOẠI