THƯ VIỆN GỐM SỨ   >>  GỐM SỨ CHÂU MỸ   >>  GỐM SỨ VENEZUELA

pre
nex

Một số sản phẩm gốm sứ Venezuela


Bình gốm sứ hoa văn trang trí

Bình gốm sứ hoa văn trang trí

Bát gốm sứ đất nung

Bát gốm sứ đất nung

Ấm gốm sứ men xanh

Ấm gốm sứ men xanh

Bình gốm sứ trang trí

Bình gốm sứ trang trí

Đĩa gốm sứ trang trí

Đĩa gốm sứ trang trí

Bát gốm sứ

Bát gốm sứ

Sản phẩm gốm sứ trang trí

Sản phẩm gốm sứ trang trí

Bộ ấm chén gốm sứ men hồng

Bộ ấm chén gốm sứ men hồng

Ấm chém gốm sứ hoa quả

Ấm chém gốm sứ hoa quả

Bộ ấm chén gốm sứ men trắng

Bộ ấm chén gốm sứ men trắng

Ấm chén gốm sứ chỉ vàng

Ấm chén gốm sứ chỉ vàng

Ấm trà gốm sứ men trắng

Ấm trà gốm sứ men trắng

 

Gốm sứ Nhật Minh

 

 

CÙNG LOẠI