THƯ VIỆN GỐM SỨ   >>  BỘ SƯU TẬP GỐM SỨ   >>  LỌ HOA GỐM SỨ NGHỆ THUẬT

pre
nex

Một số sản phẩm lọ hoa gốm sứ nghệ thuật


Bình gốm sứ quai kép

Bình gốm sứ quai kép

Bình gốm sứ đất sét nhựa

Bình gốm sứ đất sét nhựa

Lọ hoa gốm sứ Pháp ánh ngọc trai

Lọ hoa gốm sứ Pháp ánh ngọc trai

Lọ hoa gốm sứ nghệ thuật Pháp đắp lá nổi

Lọ hoa gốm sứ nghệ thuật Pháp đắp lá nổi

Lọ hoa gốm sứ nghệ thuật Pháp cổ cao

Lọ hoa gốm sứ nghệ thuật Pháp cổ cao

Lọ hoa gốm sứ nghệ thuật Pháp

Lọ hoa gốm sứ nghệ thuật Pháp

Bình cắm hoa gốm sứ nghệ thuật

Bình cắm hoa gốm sứ nghệ thuật

Bình hoa gốm sứ nghệ thuật trang trí Đan Mạch

Bình hoa gốm sứ nghệ thuật trang trí Đan Mạch

Bình hoa gốm sứ nghệ thuật Bô hê miêng

Bình hoa gốm sứ nghệ thuật Bô hê miêng

Lọ hoa đôi gốm sứ nghệ thuật

Lọ hoa đôi gốm sứ nghệ thuật

Lọ hoa gốm sứ nghệ thuật trang trí

Lọ hoa gốm sứ nghệ thuật trang trí

Lọ hoa gốm sứ nghệ thuật trang trí

Lọ hoa gốm sứ nghệ thuật trang trí

Lọ hoa gốm sứ nghệ thuật hình khối

Lọ hoa gốm sứ nghệ thuật hình khối

Lọ hoa gốm sứ hiện đại hình vòi nước

Lọ hoa gốm sứ hiện đại hình vòi nước

Lọ hoa gốm sứ hiện đại hình cải bắp

Lọ hoa gốm sứ hiện đại hình cải bắp

Lọ hoa gốm sứ hình hoa sen

Lọ hoa gốm sứ hình hoa sen

Lọ hoa gốm sứ đắp hoa nổi

Lọ hoa gốm sứ đắp hoa nổi

Gốm sứ Nhật Minh

 

CÙNG LOẠI