THƯ VIỆN GỐM SỨ   >>  BỘ SƯU TẬP GỐM SỨ   >>  TRANG SỨC GỐM SỨ

pre
nex

Một số sản phẩm trang sức gốm sứ đặc sắc


Mặt dây truyền gốm hình hoa

Mặt dây truyền gốm hình hoa

Dây truyền gốm hoa cúc

Dây truyền gốm hoa cúc

 

Dây truyền gốm

Dây truyền gốm

 

Mặt dây truyền gốm

Mặt dây truyền gốm

 

Nhẫn gốm

Nhẫn gốm

 

Lắc đeo cổ tay gốm

Lắc đeo cổ tay gốm

 

Mặt dây truyền gốm

Mặt dây truyền gốm

 

Dây truyền gốm trang trí

Dây truyền gốm trang trí

 

Gốm sứ Nhật Minh

CÙNG LOẠI